Sajt19.info

category: Branislav Nušić

da bi naučio da hodaš, moraš prvo da puziš

Da bi se stalo na noge, potrebno je najpre ići na četiri ili - drugim rečima, da bi se čovek u životu mogao ispraviti, potrebno je da najpre puzi. Branislav Nušić

vlast

Lakše je biti ministar no berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv. Branislav Nušić

karijera

Karijeristi ne ostavljaju nikakav trag za sobom, osim bivših prijatelja. Branislav Nušić

žena

Svaka je žena glumica; što se to manje opaža to je veća glumica. Branislav Nušić

pravda

Pravda je ljudima, često, teža od nepravde. Branislav Nušić

prvi poljubac

Prvi poljubac dođe mu kao neka mala matura, posle koje se prelazi u više razrede, gde se uči viša matematika ljubavi sa svim poznatim i nepoznatim količinama. Branislav Nušić

brak

Brak je ugovor po kome čovek jednom u životu kaže „Da” i preuzima obavezu da to ponavlja celog života. Branislav Nušić

brak

Brak je jedna od retkih istorijskih pojava gde se osvajač potčinjava pobeđenom. Branislav Nušić

brak

Brak je pismo koje je interesantno samo dok je zatvoreno. Branislav Nušić

znanje

Znanje ima granice, dok neznanje nema. Branislav Nušić