Sajt19.info

category: Jovan Dučić

starost

Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit. Jovan Dučić

ljubav

Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovek bez ideja i prostak bez vaspitanja, ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost. Jovan Dučić

čovek

Velika je nesreća kad čovek ne zna šta hoće, a prava katastrofa kad ne zna šta može. Jovan Dučić

mržnja

Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata - i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih...

nesreća

Nije tačno rečeno da je svaki čovek kovač svoje sreće, tačno je, naprotiv, da je svaki čovek uvek sam kovač svoje nesreće. Jovan Dučić

brak

Brak se najčešće sastoji od jednog lažova i jednog nasilnika. Jovan Dučić

žena

Žena dobro zna da je slaba samo kad voli. Jovan Dučić

ljubav

U jednom romanu ima više ljubavi nego u jednom velikom gradu. Jovan Dučić

zdravlje i prijateljstvo

Dve su prave i najveće čovekove nesreće, nemati zdravlja i nemati prijatelja. J. Dučić

život

Kad vidi koliko na svetu ima glupaka, ludaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom vazduhu. J. Dučić