Sajt19.info

category: Ciceron

pravda

Puna pravda prelazi u nepravdu. (Summum ius, summa iniuria) Ciceron

čovek

Svaki čovek greši, a samo nerazuman ostaje u svojoj zabludi. Ciceron

Zakon

Svi se pokoravamo zakonima da bismo bili slobodni. Ciceron

govor

Govor je slika duše. Imago animi sermo est. Ciceron

dela govore

Teža su dela nego reči. Sunt facta verbis difficiliora. Ciceron

vernost

Nema ničeg otmenijeg i cenjenijeg od vernosti. Vernost i istina najsvetlija su savršenstva i darovi ljudske duše. Ciceron

iskustvo

Iskustvo je najbolji učitelj. Usus est optimus magister. Ciceron