Sajt19.info

category: Meša Selimović

religija

Nema ni jedne religije koja nije bezbožno rušila. Meša Selimović

zlo

Zlo se samo snagom dokazuje, sve ostalo pameću. Meša Selimović

nezadovoljstvo

Nezadovoljstvo je kao zver: nemoćna kad se rodi, strašna kad ojača. Meša Selimović

prijateljstvo

Kad mi je teško, bežim u samoću; kad mi je još teže, tražim dobre ljude. Meša Selimović

hrana

Razuman se hrani da živi, a lud živi samo da se hrani i goji. Meša Selimović

prijateljstvo

Svakome ću priznati pravo da me prevari - osim prijatelju! Meša Selimović

zlo

Kad bi Bog kažnjavao za svako učinjeno zlo, ne bi na zemlji ostalo ni jedno živo biće. M. Selimović