Sajt19.info

category: Petar II Petrović Njegoš

Njegoš

Ko na brdo ak i malo stoji - više vidi no onaj pod brdom. Petar II Petrović Njegoš

čast, bruka

Svako je rođen da po jednom umre, čast u bruka žive doveka. vladika Petar II Petrović Njegoš

smrt

Celi svet mali ti je bio, metar zemlje sada ti je dosta. Njegoš Napoleonu, kada je umro.

zakon

Kome zakon leži u topuzu, tragovi mu smrde nečoveštvom. Vladika Petar II Petrović Njegoš

čovek

U dobru je lako dobar biti; na muci s poznaju junaci! Vladika Petar II Petrović Njegoš