Sajt19.info

category: vera

citati iz Biblije

Ako, dakle, jedete, ako pijete, ako ma šta činite - sve činite na slavu Božiju. Novi zavet - I Korinćanima 10:31

kreacionizam

Onaj koji bez predrasuda proučava prirodne nauke, nužno dolazi k Bogu.” Edvard Kesel, američki biolog

borba dva vuka u čoveku

Nekada davno je deda svome unuku ispričao jednu životnu istinu. - U duši svakog čoveka se vodi bitka. Kao borba između dva vuka. Jedan vuk predstavlja zlo. Predstavlja bes, zavist, ljubomoru, pohlepu, aroganciju, samosažaljenje, greh, srdžbu, laž, lažni ponos, egoizam......

Da li Bog postoji?

Jedan čovek je otišao kod frizera da se ošiša i obrije. Kako je frizer počeo da radi, počeli su razgovarati. Razgovarali su o mnogo stvari i o različitim temama, da bi se na kraju dotakli i teme Boga. Frizer reče: "Ja ne verujem da Bog postoji."...

čovek

Bog nas je stvorio ljudima i traži od nas da to i budemo. Nema takvih vremena u kojima to ne bi mogli biti i ne bi bili dužni da to budemo. patrijarh Pavle

Hristov put

Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njime idu. Jer su uska vrata i tesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze. Isus Hrist (Matej 7:13,14)

umetnost

Pravo umetničko delo nije ni senka istinske božanske savršenosti. Mikelanđelo (foto-aforizam)

blaženstva

A kad on vide narod mnogi, pope se na goru, i sede, i pristupiše mu učenici njegovi, i otvorivši usta svoja, učaše ih govoreći: Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo Carstvo nebesko; Blaženi koji plaču, jer će se utešiti; Blaženi krotki, jer će...

besposličarenje

Dokon um je đavolje igralište. narodna izreka

Biblija

Poveri dela svoja Gospodu, i namere će tvoje uspeti. Priče Solomonove 16:3