Sajt19.info

matematika života

Kad si mlad, oduzimaš se - ne znaš gde si, levo, desno..
onda dođeš u neke godine i sabiraš to što je ostalo
da bi video preostalo
a onda tražiš nekog da se podeliš sa njim
da bi se množio.

Zoran Cane Kostić

Generalna | Komentari (0)