Sajt19.info

category: mudrost

Beseda na gori

Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se. Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se. Da li ima među vama onoga koji će, ako mu sin njegov zaište hleba, kamen da mu da? Ili ako ribe zaište,...

dela

Po delima njihovim poznaćete ih. Isus Hristos

Ajnštajn

Najvažnije je stalno postavljati pitanja. Albert Ajnštajn   

mudrost

Biti mudar u pravo vreme predstavlja devet desetina mudrosti. Ruzvelt

mudrost

Mudar čovek ne kaže sve što misli, ali misli sve što kaže. narodna izreka

mudrost

Mudar čovek donosi svoje odluke, glup sledi javno mnjenje.

mudrost

Oni koji nemaju u glavi vrlo često misle da su mudriji nego drugi. Dositej Obradović

čovek

Mudar čovek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče. Dositej Obradović

mudrost i glupost

Nije sve u lukavstvu lisice, ima nešto i u gluposti kokošaka.

mudrost

Lepota je mudrost žene, a mudrost je lepota muškarca. kineska poslovica