Sajt19.info

Beseda na gori

Ištite, i daće vam se;
tražite, i naći ćete;
kucajte, i otvoriće vam se.

Jer svaki koji ište, prima;
i koji traži, nalazi;
i koji kuca, otvoriće mu se.

Da li ima među vama onoga koji će,
ako mu sin njegov zaište hleba, kamen da mu da?
Ili ako ribe zaište, da mu da zmiju?

Kada vi, ma koliko bili zli, svojoj deci dobro dajete,
koliko će tek Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ište?

Isus Hristos (Matej, 7:7-11)

mudrost, vera, Sveto pismo | Komentari (2)

Komentari

beseda na gori

Svjetlana Mucoli | 25/04/2011, 09:54

istite,i naci cete
kucajte,otvorice vam se.
jer svaki koji iste prima
i koji trazi nalazi i koji kuca-otorice mu se.
dali ima medju vama,onoga koli ce nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111k BESEDA NA GORI ISTITE,I DACE VAM SE,kUCAJTE,I OTVORICE VAM SE. JER SVAKI KOJI ISTE,PRIMA;I KOJI TRAZI NALAZI;I KOJI KUCA OTVORICE MU-SE; DA LI
IMA MEDJU,VAMA ONOGAKOJI CE ,AKO MU SIN NJEGOV ZAISTE HLEBA,KAMEN DA MU DA?ILI AKO RIBE ZAISTE,DA MU DA ZMIJU? KADA VI MA KOLIKO BILI ZLI,SVOJOJDECI DOBRO DAJETE,KOLIKO CE TEK OTAC VAS NEBESKI DATI DOPBRA ONIMA KOJI MU ISHTE....

Re: Beseda na gori

indijska | 31/10/2012, 02:05

lijepa besjeda

Dodaj komentar

Komentar će biti proveren pre nego što se objavi.

Zapamti me