Sajt19.info

mir u kući

Bolji je zalogaj suva hleba s mirom, nego kuća puna poklane stoke sa svađom.

Priče Solomonove 17:1

čovek, bogatstvo, sreća, mudrost, vera, Sveto pismo | Komentari (0)