Sajt19.info

category: Sveto pismo

Biblija

Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali sve ne ide na dobro. 1. Kor. 6:12.

Novi zavet

Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljac i rđa kvari, i gde lopovi potkopavaju i kradu; Nego sabirajte sebi blaga na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari, i gde lopovi ne potkopavaju i kradu. Jer gde je blago vaše, onde će biti i srce vaše. Matej, 6:20,21 

Novi zavet

Ne sudite da vam se ne sudi. Jer kakvim sudom sudite, onakvim ce vam se suditi, i kakvom merom merite, onakvom ce vam se meriti. Mt. 7:1,2

Novi zavet

Kada dakle vi, zli budući, umete dobre dare davatu deci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati Duha Svetoga onima koji ištu od njega? Luka, 11:13 

sutra

Ne brinite se, dakle, za sutra; jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svoga. Matej, 6:34
«Prethodni   1 2 3