Sajt19.info

category: Sveto pismo

Vera tvoja spasila te je

I gle, žena u gradu koja beše grešnica, doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese miris u sudu od alavastra. I stavši pozadi kod nogu njegovih plakaše, i stade kvasiti noge njegove suzama, i kosom od glave svoje otiraše, i...

oprost

Jer ako oprostite ljudima sagrešenja njihova, oprostiće i vama Otac vaš nebeski. Isus Hristos (Matej, 6:14)

Jagnje Božije

A sutradan vide Jovan Isusa gde dolazi k njemu, i reče: Gle, Jagnje Božije koje uzima na se grehe sveta! Jovan, 1:29

Beseda na gori

Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se. Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se. Da li ima među vama onoga koji će, ako mu sin njegov zaište hleba, kamen da mu da? Ili ako ribe zaište,...

dela

Po delima njihovim poznaćete ih. Isus Hristos

Beseda na gori

Zato vam kažem: Ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti, ili šta ćete piti; niti telom svojim, u šta ćete se odenuti. Nije li duša pretežnija od hrane, i telo od odela? Pogledajte na ptice nebeske kako ne seju, niti žanju, ni sabiraju u žitnice, pa...

duša

Jer kakva je korist čoveku ako sav svet zadobije, a duši svojoj naudi? Isus Hristos (Matej, 16:26)

Novi Zavet

Jer ako ljubite samo one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li tako i carinici? I ako pozdravljate samo braću svoju, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci?  Budite vi, dakle, savršeni, kao što je savršen Otac vaš...

Sveto pismo

Ja sam svetlost svetu; ko ide za mnom neće hoditi u tami, nego će imati svetlost života. Isus Hristos (Jovan, 8:12)

Novi Zavet

Jer nema ništa tajno što neće biti javno; niti bi što sakriveno, a da ne izađe na videlo. Marko, 4:22